Cookie Kennisgeving

Status: september 2020

Deze Cookie Notice is van toepassing op de websites die toegankelijk zijn via "www.gerl-vdb.nl" (de "Website"). Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde informatie bevatten en die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Cookies zijn ofwel afkomstig van GERL. VDB - in welk geval het zogenaamde "first party cookies" zijn - of van bepaalde derde partijen van wier diensten GERL. VDB gebruik maakt, in welk geval het zogenaamde "third party cookies" zijn. Cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functionaliteiten op websites te bieden, zoals het bijhouden van de door een gebruiker gekozen taal voor de weergave van de website. Bovendien kunnen cookies de respectievelijke uitgever (GERL. VDB of een derde partij) in staat stellen te herkennen dat een webpagina reeds door een bepaald eindapparaat is opgeroepen. Op die manier is het mogelijk terugkerende bezoekers (of hun eindapparatuur) te herkennen en informatie te verkrijgen over hun gebruiksgedrag en veronderstelde interesses. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekers relevante advertenties voor GERL VDB-producten en -diensten op de site en op internetsites van derden te tonen. Afhankelijk van hun functie en doel kunnen cookies in vier categorieën worden onderverdeeld: Essentiële cookies, prestatiecookies, functionele cookies en marketingcookies.

Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor u om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, in te loggen of formulieren in te vullen. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u via de website aanvraagt, niet naar behoren worden verleend. Voor essentiële cookies is volgens de toepasselijke wetgeving geen toestemming van de gebruiker vereist. U kunt uw webbrowser configureren om essentiële cookies te blokkeren, maar het is mogelijk dat u de Site dan niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Indien de gegevens die door middel van strikt noodzakelijke cookies worden verwerkt in individuele gevallen als persoonlijk moeten worden beschouwd, vormt het rechtmatige belang van GERL. VDB om de website te exploiteren de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website, zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht en hoe bezoekers zich op de website bewegen. Ze zijn bedoeld om ons te helpen de bruikbaarheid van de website en dus de gebruikerservaring te verbeteren.
Andere informatie die met prestatiecookies wordt verzameld, kan zijn: gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijd die u besteedt, bekeken pagina's. De gegevens die door het gebruik van prestatiecookies worden gegenereerd, zijn geaggregeerd en kunnen in het algemeen niet aan een specifieke natuurlijke persoon worden gekoppeld. Voor zover de met behulp van prestatiecookies verwerkte gegevens in individuele gevallen als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, vormt de toestemming van de gebruiker de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

Functionele cookies

Met deze cookies kan een website een input of selectie die u hebt gemaakt (zoals gebruikersnaam, taal of geografische regio waarin u zich bevindt) onthouden en verbeterde, meer gepersonaliseerde functionaliteit aan de gebruiker bieden. Ze worden ook gebruikt om gevraagde functies, zoals het afspelen van video's, mogelijk te maken. Voor zover de met behulp van functionele cookies verwerkte gegevens in individuele gevallen als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, vormt de toestemming van de gebruiker de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke cookies (met inbegrip van het doel van de cookie en, indien van toepassing, de ontvanger van de informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld) kunt u hier vinden:

Gebruikte cookies

Een cookie is een klein stukje data (tekstbestand) dat uw browser op uw apparaat opslaat wanneer hij daartoe opdracht krijgt van een website die u bezoekt om informatie over u te "onthouden", zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden first-party cookies genoemd. Wij gebruiken ook cookies van derden, die afkomstig zijn van een ander domein dan de website die u bezoekt. Wij gebruiken deze cookies ter ondersteuning van onze reclame- en marketingactiviteiten. In het bijzonder gebruiken wij cookies en andere traceertechnologieën voor de volgende doeleinden:

Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor u om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, u aan te melden of formulieren in te vullen. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u via de Website aanvraagt, niet naar behoren worden verleend. Voor essentiële cookies is volgens de toepasselijke wetgeving geen toestemming van de gebruiker vereist. U kunt uw webbrowser configureren om strikt noodzakelijke cookies te blokkeren, maar het is mogelijk dat u de Website dan niet op de bedoelde manier kunt gebruiken.


Hier worden geen cookies geplaatst.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website, zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht en hoe bezoekers zich op de website bewegen. Ze zijn bedoeld om ons te helpen de bruikbaarheid van de website en dus de gebruikerservaring te verbeteren.


Hier worden geen cookies geplaatst.

Functionele cookies

Met deze cookies kan een website een input of selectie die u hebt gemaakt (zoals gebruikersnaam, taal of geografische regio waarin u zich bevindt) onthouden en verbeterde, meer gepersonaliseerde functionaliteit aan de gebruiker bieden.


Hier worden geen cookies geplaatst.

Marketing Cookies

Marketing cookies (ook wel targeting of advertising cookies genoemd) worden gebruikt om advertenties op websites van derden weer te geven die relevanter zijn voor de gebruiker en zijn interesses. Zij worden ook gebruikt om de verschijningsfrequentie van een advertentie te beperken en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten en te controleren.

Cookie host

Cookies

Gebruikte cookies

Geldigheid

.google.com

3rd Party

6 Maanden

.google.com

3rd Party

20 jaar

.google.com

1P_JAR

3rd Party

1 Maanden